Hala produkcyjna- kurnik niosek

336 766,67

Dębówko, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie

Maciej Kowalewski

Kancelaria Komornicza,

ul. Andersa 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 60

Sygnatura: km 1700/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 6 luty 2023 o godzinie ……….

w serwisie s://e-licytacje.komornik,pl    rozpocznie się licytacja elektroniczna

 

 DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej przy  Dębówko , 12-100 Szczytno, nieruchomość to działka gruntu nr 7/18 o powierzchni 5396mkw.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek produkcyjno usługowy i gospodarczy dla rolnictwa ( nr ewid. 7/18; 1) jednokondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, przeznaczony do produkcji jaj, niepodpiwniczony o konstrukcji  murowanej. Budynek został wybudowany w latach 70 – ubiegłego stulecia. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1696m2.

 

dla której  Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00030106/8.

 

Licytacja potrwa do 13 lutego 2023 do godziny ……. .

Suma oszacowania wynosi 500 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 336 766,67 zł.

Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 015,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100  Szczytno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

336 766,67 zł

Powierzchnia

1696 m2

Data licytacji

06.02.2023

Lokalizacja

Dębówko, szczycieński, warmińsko-mazurskie

Kontakt

Podobne oferty

Budynki magazynowe z cz. socjalno-biurową

Przyłęk, dolnośląskie
1 631,50 m2
506 333,33

Nieruchomość przemysłowo-usługowa Gorzowska

Dębno, zachodniopomorskie
4 300,00 m2
2 800 000,00

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, dolnośląskie
1 850,00 m2
849 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Białystok, podlaskie
5 130,07 m2
5 500 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Kompleks szklarniowy Chodybki PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,46 m2
941 250,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Milicz, dolnośląskie
1 666,00 m2
599 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
20.06.2022
3 346 000,00