Działka z zabudowaniami rolnymi

312 375,00

Zbrosławice, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Zastępca Marcina Zdunka

Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Łągiewka

Kancelaria Komornicza nr IX w Tarnowskich Górach

42-606 Tarnowskie Góry ul. Słoneczników 5

tel. (32) 723 23 29

sygn. akt: KMG 85/19

 

OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Marcin Łągiewka zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że

w dniu  29.09.2023 o godzinie 14.30

 

w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 6 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW GL1T/00089216/3 jako nieruchomość gruntowa rolno-użytkowa, położonej w miejscowości Łubie przy ul. Długa, stanowiącej własność dłużnika:

 

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o nr KW GL1T/00089216/3 – Obręb 0011 Łubie, mapa nr 7 działka nr 10/24.

 

Opis nieruchomości: – działka gruntu o pow. 9716 m2 zabudowana zespołem zabudowań rolno użytkowych: stajnia, wozownia, chlewnia, hangar maszyn rolniczych, stodoła, spichlerz o łącznej pow. użytk. 3544 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 416 500,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 312 375,00 zł (3/4 sumy oszacowania).

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości – t. j. kwotę: 41 650,00 zł – w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać przez 2 tygodnie przed licytacją w porze dziennej, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Obowiązek złożenia pełnomocnictwa dotyczy również małżonka który zamierza przystąpić do licytacji również w imieniu nieobecnego małżonka i nabyć nieruchomość do majątku objętego wspólnością małżeńską. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie posiadają poświadczenia.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/17/1/PPPBGZ

Cena

312 375,00 zł

Powierzchnia

9716 m2

Powierzchnia działki

9716 m2

Data licytacji

29.09.2023

Lokalizacja

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

ogrodzenie

Media

prąd

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67

Działka pod usługi i handel do 1000mkw

Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
4 604,00 m2 | działka: 4 604,00 m2
346 866,67

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, myślenicki, małopolskie
2 393,00 m2 | działka: 2 393,00 m2
licytacja: 21.09.2023
10 600,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka rolna

Lgota, chrzanowski, małopolskie
2 311,00 m2 | działka: 2 311,00 m2
8 582,67

Dwie działki rolne

Lisew, jarociński, wielkopolskie
17 700,00 m2 | działka: 17 700,00 m2
licytacja: 06.09.2023
67 466,67

Działka, ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

Łódzka, Bratoszewice, zgierski, małopolskie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00