Działka wraz ze stacją benzynową LICYTACJA

742 875,00

Jedlicze A, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Zbigniew Durański

Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu

95-100 Zgierz

Andrzeja Struga 23 lok. 1

tel. 427161039

Km 1786/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II W’ Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 1. (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 18 MARCA 2024r. o godz.14:10

 

w budynku Sadu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy ul.Sokołowska 6 w sali nr XII. odbędzie się

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 95-073 Jedlicze A, poczta Grotniki, ul. Aleksandrowska, gmina Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW LD1G/000xxxx/1

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna o nr 252/7 o powierzchni 0,7001 ha. Teren przedmiotowej działki jest zabudowany budynkami, budowlami i urządzeniami tworzącymi stację paliw. Nieruchomość nie jest od kilku lat użytkowana, na terenie stacji paliw nie jest wykonywana działalność gospodarcza. Działka dłuższym bokiem przylega do drogi powiatowej przebiegającej przez Jedlicze A. Działka w swojej południowej części jest zagospodarowana, zabudowana i uzbrojona – urządzona jest tam stacja paliw, natomiast w swojej północnej części nie jest zagospodarowana, zabudowana i uzbrojona – porośnięta częściowo pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami.

 

 

Suma oszacowania wynosi 990 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 742 875,00zł.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 050,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 (I Co 2618/23) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej li zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęci) dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/123/1/PKBR

Cena

742 875,00 zł

Powierzchnia

7001 m2

Powierzchnia działki

7001 m2

Data licytacji

18.03.2024

Lokalizacja

Aleksandrowska, Jedlicze A, zgierski, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka: plac autobusowy, Czerwionka -Leszczyny

Czerwionka -Leszczyny, rybnicki, śląskie
1 806,00 m2 | działka: 1 806,00 m2
licytacja: 21.02.2024
138 075,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
106 462,50

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka- Palestyna, 95-002 Glinnik

Glinnik, zgierski, łódzkie
1 318,00 m2 | działka: 1 318,00 m2
licytacja: 07.03.2024
129 375,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00