Działka w miejscowości Garbas Drugi

2 953,34

Garbas Drugi, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej nr 1 w Suwałkach Marta Milewska

16-400 Suwałki Sejneńska 51/105
tel. 875662470

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1622/23

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska w sprawach egzekucyjnych:
Km 1621/23, Km 1622/23 na podstawie art. 986“* § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz.
09:00 w dniu 12 lipca 2024 r. na portalu:  e- licytacje. komornik. pl rozpocznie się druga
licytacja:
nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Garbas Drugi (obręb 0007 Garbas Drugi), gmina
Filipów, powiat suwalski, województwo podlaskie, na działce nr 193 o powierzchni 0,0020 ha. Działka
zabudowana jest segmentem gospodarczym w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 20 m2.
prowadzi księgę wieczystą o nr XXX.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19 lipca 2024 r., o godz. 14:00.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości wynosi 4 430,00 zł.
Cena wywołania w/w nieruchomości wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 2 953,34 zł.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 09:00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 443,00 zl. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr
89 93590002 0021 2139 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do
dnia 09.07.2024 r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
komornika (art. 986(5) kpc).

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych
niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego
tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza
nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów
odrębnych ustaw.

Opis nieruchomości:
• lokalizacja – gmina Filipów, powiat suwalski, miejscowość Garbas Drugi. Miejscowość położona
poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, dojazd z drogi wojewódzkiej Filipów-Kowale Oleckie
drogą asfaltową około 4 km. Teren osiedla niezagospodarowany, budynki bez bieżących remontów,
konserwacji, mało atrakcyjne zagospodarowanie terenu osiedla. Lokalizacja o pewnych walorach

krajobrazowych, w sąsiedztwie jezioro Mieruńskie. Wadą jest brak publicznego dostępu do linii
brzegowej, grunty PGR Garbas zostały sprzedane przez ANR w na przełomie wieku, działki nad
jeziorem nadal niezagospodarowane, niezabudowane.

• opis działki – obręb 0007 Garbas Drugi, działka nr 193, powierzchnia 0,0020 ha, działka wydzielona
po konturze powierzchni zabudowy budynku gospodarczego. Dostęp do nieruchomości przez działkę
nr 129/71, teren wspólnego korzystania przez mieszkańców osiedla. Uzbrojenie terenu: sieć
energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna osiedlowa. Działka nr 193 [wyceniana] nie ma
formalnego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewnia działka nr 129/71 stanowiąca teren
wspólnego użytkowania jako drogi wewnętrzne, ogrody działkowe – działka ta stanowi
współwłasność osób fizycznych.

• opis segmentu gospodarczego – bryła budynku parterowa, z poddaszem magazynowym, rok budowy
koniec lat 80-tych, budynek składa się z 4 segmentów z każdej strony, pod każdym z segmentów
wydzielona odrębna działka, odrębna nieruchomość. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy 20
m2, funkcja gospodarcza. Fundamenty betonowe, konstrukcja typowa murowana, stropy betonowe,
poddasze magazynowe. Dach konstrukcji drewnianej, pokrycie z eternitu falistego. Wrota drewniane,
posadzki betonowe, tynki cementowo-wapienne zewnętrzne, wewnątrz brak tynków, instalacja
elektryczna. Konstrukcja w średnim stanie technicznym, standard elementów wykończeniowych
podstawowy.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.

 

 

PPKH/9/21

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 953,34 zł

Powierzchnia

20 m2

Powierzchnia działki

20 m2

Data licytacji

12.07.2024

Lokalizacja

Garbas Drugi, suwalski, podlaskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00
Działki

Na sprzedaż 3 działki orne- 3,9ha

Kozarze, wysokomazowiecki, podlaskie
39 740,00 m2 | działka: 39 740,00 m2
licytacja: 26.06.2024
370 257,75
Działki

Działka z budynkiem przemysłowym

4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
licytacja: 27.06.2024
365 250,00
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
101 810,00
Działki

Działka z zabudową po stacji paliw

Jodłowa, dębicki, podkarpackie
1 100,00 m2 | działka: 1 100,00 m2
licytacja: 17.07.2024
272 120,90
Działki

Grunty rolne -plantacja borówki

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
58 500,00 m2 | działka: 58 499,00 m2
1 300 000,00
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50