Działka, ul. Szosa Maszewska, Stargard

140 250,00

Stargard, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 74-200 Pyrzyce, ul. Tadeusza Kościuszki 26

tel. 915760030

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę GKm 26/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 10:00, sala nr 222 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Stargardzie, ul. Szosa Maszewska, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze XXX.

 

Nieruchomość stanowi działkę o nr ew. 46 o powierzchni 0,3666 ha.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącym terenu w rejonie ulic: Morskiej, Szosy Maszewskiej, Wiśniowej, przyjętym uchwałą Nr XXI/234/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2219).

Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 46 z obrębu 4 miasta Stargard przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną (symbole 28MN i 29MN) oraz ciągi pieszo-jezdne (symbole 018KPJ i 019KPJ).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 187 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  18 700,00 zł.  

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 z ujawnieniem się rękojmi na rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (wskazując sygn. akt GKm 26/22).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Kościuszki 26. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

PBGZH/3/211

Szczegóły ogłoszenia

Cena

140 250,00 zł

Powierzchnia

3666 m2

Data licytacji

15.06.2023

Lokalizacja

Szosa Maszewska, Stargard, zachodniopomorskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
1 201,00 m2
licytacja: 22.05.2023
476 250,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka, ul. Słowackiego, Brzezie, 66-100 Sulechów

Słowackiego, Brzezie, zielonogórski, lubuskie
1 903,00 m2
licytacja: 05.07.2023
120 847,50

Działka z domkiem letniskowym

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
300,00 m2
licytacja: 22.05.2023
177 000,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, ostrowiecki, świętokrzyskie
10 900,00 m2
licytacja: 23.05.2023
18 500,00

Grunty rolne i zabudowania do remontu

Sulisławice, ząbkowicki, dolnośląskie
40 500,00 m2
licytacja: 15.06.2023
382 466,67

Grunt inwestycyjny

poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, kamieński, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
licytacja: 02.06.2023
60 666,67