Działka pod zabudowę

476 250,00

Rewal, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Kancelaria Komornicza nr I w Gryficach
Karolina Pasek-Borkowska
72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3
tel. (091) 38-446-23

KM 2066/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Karolina Pasek-Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

 w dniu 22-05-2023 o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej przy Stokrotki 2,72-344 Rewal , dla której SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
– działka gruntowa, niezabudowana nr ew. 75/5 o powierzchni 0,1201 ha. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, obok działki przebiega sieć gazowa.

 

 

Suma oszacowania wynosi 635 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 476 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 500,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/60/3/PPSGB

Cena

476 250,00 zł

Powierzchnia

1201 m2

Data licytacji

22.05.2023

Lokalizacja

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00

Grunty rolne i zabudowania do remontu

Sulisławice, ząbkowicki, dolnośląskie
40 500,00 m2
licytacja: 15.06.2023
382 466,67

3 działki rolne

5 695,00 m2
23 278,50

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Grunt inwestycyjny

Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2
licytacja: 26.05.2023
660 771,55

Działka z budynkiem gospodarczym, 22-420 Dębowiec

Dębowiec, zamojski, lubelskie
3 100,00 m2
licytacja: 26.05.2023
27 500,00

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00