Działka niezabudowana Osłonino

43 125,00

Osłonino, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski
Kancelaria Komornicza nr IX w Rumia 84-230, Rumia ul. Grunwaldzka 22
tel. 586719900 e-mail: rumia@komomik.pl

Km 1923/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTAC JI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD2W/00030065/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski na podstawie art. 986 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-02-2023 r. o godz. 13:00 na
portalu :e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 84-122 Osłonino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/00030065/6
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie: 13:00.
Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  43 125.00zl.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to  jest 5 750.00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy Komornika:
PKO BP SA O/Wejherowo 86 10201912 0000 9602 0011 8232 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia sic protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

43 125,00 zł

Powierzchnia

6049 m2

Data licytacji

15.02.2023

Lokalizacja

Osłonino, pucki, pomorskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Działki rolne o powierzchni 0,7814 ha

Osiny, lubelskie
7 814,00 m2
15.02.2023
13 134,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Działka uzbrojona i zabudowana budynkami użytkowym

Głuchołazy, opolskie
1 902,00 m2
23.02.2023
137 200,00

4 działki wraz z zabudową- kurniki

Kadłub, opolskie
6 918,00 m2
17.04.2023
198 666,67

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działki niezabudowane, Trękus

us, warmińsko-mazurskie
17 801,00 m2
10.02.2023
329 839,98

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
21.02.2023
245 000,00

Działka nad jeziorem, Jęczydół – udział 1/2

Jęczydół , zachodniopomorskie
1 662,00 m2
02.02.2023
90 075,00