Dwupokojowe mieszkanie w Łęcznej

74 133,33

Łęczna, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie Paweł Paradziński

20-322 Lublin Lotnicza3

Km 336/18

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Paweł Paradziński na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie mającego siedzibę pod adresem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 ŚWIDNIK w sali nr XII, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem; 21-010 Łęczna, Kapitana Żabickiego 2 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” (adres spółdzielni: 21-010 Łęczna, ul. Staszica 1), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU 11/00263223/8 o powierzchni użytkowej 31,70m2.
Lokal mieszkalny  położony jest na siódmym piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Kpt. Żabickiego – osiedle Samsonowicza, Łęczna. Rok zakończenia budowy – 1983. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 31,70m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz pomieszczenia przynależnego w piwnicy. Opis lokalu przedpokój: podłoga wykładzina PCV, wymalowania emulsyjne, tynki ścian drapowane; pokój I: podłoga terakota, wymalowania emulsyjne; pokój II: wejście z pokoju I, podłoga wykładzina, wymalowania emulsyjne; kuchnia (aneks kuchenny): podłoga wykładzina PC\/, wymalowania emulsyjne; łazienka z wc: ściany tapeta, podłoga wykładzina PCV, wanna stalowa, umywalka, dolnopłuk; balkon (ilość – 1) – posadzka terakota; drzwi wewnętrzne i wejściowe wg obecnych standardów, okna i drzwi balkonowe PC, stan techniczno – użytkowy w/w – przeciętny, okna i drzwi balkonowe – zespolone, PCV, Drzwi z okresu budowy (1983r.).
Suma oszacowania wynosi 111 200,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 74 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 120,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-02-2023r.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 16 12405497 1111 0010 5517 9129
Osobom, które nie wygrały przetargu rękojmia jest zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
żgodnie z treścią art. 976 § 1 KPC w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Operat szacunkowy w/w nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego wraz z protokołem opisu i oszacowania przeglądać można w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, zaś po przekazaniu akt do właściwego Sądu (3 dni przed terminem licytacji) przegląd akt możliwy będzie w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku tj. pod adresem: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 3295/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

74 133,33 zł

Powierzchnia

31.7 m2

Data licytacji

16.02.2023

Lokalizacja

Kapitana Żabickiego , Łęczna, lubelskie

Piętro

11 / 11

Liczba pokoi

2

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Rumia

Rumia, pomorskie
37,50 m2
08.03.2023
127 500,00

Mieszkanie ul. Mickiewicza, Pelplin

Pelplin, pomorskie
65,00 m2
15.02.2023
149 250,00

Mieszkanie, 59-800 Henryków Lubański

Henryków Lubański, dolnośląskie
48,90 m2
20.02.2023
51 333,33

Mieszkanie ul. Błażejewska, 62-035 Kórnik

Kórnik, wielkopolskie
96,75 m2
23.02.2023
146 812,50

Przestronne mieszkanie w Nieszawie

Nieszawa, kujawsko-pomorskie
99,41 m2
119 000,00

Mieszkanie w miejscowości Szczytna ul. Słoneczna

Szczytna, dolnośląskie
77,07 m2
03.02.2023
104 666,67

Dwupokojowe mieszkanie przy parku! Do remontu

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie
40,00 m2
99 000,00

Mieszkanie, 49-100 Wydrowice

Wydrowice, opolskie
75,60 m2
17.02.2023
92 275,50

Mieszkanie ul. Fedorowicz, Biała Podlaska

Biała Podlaska, lubelskie
110,55 m2
13.02.2023
405 200,00