Dwie działki pod zabudowę

82 375,50

Płock, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Rafał Walczyński

Kancelaria Komornicza nr IX w Płocku

09-400 Płock Józefa Kwiatka 3 lok. 2

tel. 604553666

Km 21/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PL1P/00067452/5

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Rafał Wałczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 18-01-2023r. o godz. 09:30

 

w Sąd Rejonowy w Płocku 1 Wydział Cywilny 09-402 Płock, 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej; 09-400 Płock, ul. Harcerska 1, Płock. dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00067452/5

 

stanowiąca działki oznaczone aktualnymi numerami ewidencyjnymi 2076/1 i 2076/2 o łącznej powierzchni 0,0860 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 109 834,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 375,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 983,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika; Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Płocku 04 1240 3174 1111 0010 7413 0992 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08;30 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

82 375,50 zł

Powierzchnia

860 m2

Data licytacji

18.01.2023

Lokalizacja

Harcerska, Płock, Płock, mazowieckie

Kontakt

Podobne oferty

Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

Koźlice, dolnośląskie
4 772,00 m2
13.01.2023
316 666,67

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
21.02.2023
245 000,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Zabudowana działka grunut LICYTACJA

Zawadówka, lubelskie
4 247,00 m2
30.01.2023
227 333,33

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Nieruchomość gruntowa Debrzno

Debrzno, pomorskie
18 600,00 m2
02.03.2023
154 725,00

2 działki gruntu TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Kłobuck, śląskie
6 130,00 m2
20.01.2023
178 113,33