Dwa budynki gospodarcze- hala LICYTACJA

191 372,67

Zielnowo, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza nr II w Koszalinie

75-028 Koszalin Zwycięstwa 7-9/104

tel. 94 34-777-90

Km 126/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 nr KW 69885

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 w dniu 22.03.2023 o godzinie 13.15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali nr 6A odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

zabudowanej gruntowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze nr 194 o pow. 0,3200 ha na której zgodnie z wypisem z kartoteki budynków znajdują się budynki o numerach: 23 i 24 o łącznej powierzchni zabudowy 737,00 m2

położonej: Zielnowo, w obrębie ewidencyjnym nr 0031 Zielnowo, Gmina Darłowo dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  KO1K/00069885/2

 

Suma oszacowania wynosi 287 059,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 372,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 705,90zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

191 372,67 zł

Powierzchnia

737 m2

Powierzchnia działki

3200 m2

Numer działki

194

Data licytacji

22.03.2023

Lokalizacja

Zielnowo, sławieński, zachodniopomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Płock, mazowieckie
5 539,66 m2
8 870 000,00

Nieruchomość przemysłowo-usługowa Gorzowska

Dębno, zachodniopomorskie
4 300,00 m2
2 800 000,00

Budynek produkcyjny

Stara Dąbrowa, zachodniopomorskie
986,44 m2
704 250,00

Dom i budynki użytkowo-biurowe

Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie
1 400,00 m2
1 098 000,00

Budynki magazynowo-handlowe

Rybnik, śląskie
1 434,20 m2
750 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Milicz, dolnośląskie
1 666,00 m2
599 000,00

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Budynek produkcyjny z zapleczem biurowo-socjalnym PRZETARG

Garnek, śląskie
1 045,38 m2
1 092 000,00