Dom wolnostojący na zagospodarowanej działce

402 666,67

Opatówek, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Możliwość dokupienia działki 509/3 w cenie 5062,50zł

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Edyta Krowiak-Machanek

Kancelaria Komornicza Nr IV w Kaliszu

62-800 Kalisz Bankowa 3/4

tel. (62) 501 82 00

Km 1177/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 39020

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod adresem: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13 , w sali nr 19, odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej wg działu I-O działkę nr 509/1 o pow. 0,2510 ha

 

położonej: 62-860 Opatówek, Ludowa 10A, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1A/00039020/6

 

Suma oszacowania wynosi 604 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402 666,67zł.

 

Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie Kancelarii lub na konto Kancelarii Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 1020 2212 0000 5702 0297 0887 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

402 666,67 zł

Powierzchnia

359.3 m2

Lokalizacja

Ludowa, Opatówek, kaliski, wielkopolskie

Kontakt