Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

402 412,50

Zabiele, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz
Kancelaria Komornicza nr I 21-300 Radzyń Podlaski S Kard. Wyszyńskiego 3 A
tel. (0-83)352-26-68 e-mail: radzyn.podlaski@komornik.pl ;WWW.komornik-radzyii.pl

Km 1716/22

OBWIESZCZENIE O PItZRWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LUIR/00043379/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2023roku o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 7/10 części w nieruchomości położonej w msc. Zabiele gm. Radzyń Podlaski w postaci działek gruntowych nr 266, 267, 269/1 stanowiących grunty rolne częściowo zabudowane, grunty pod stawami, grunty zadrzewione, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl, prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00043379/6.

Suma oszacowania udziału wynosi 536 550,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 402 412,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53.655,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750.
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

402 412,50 zł

Powierzchnia

150 m2

Powierzchnia działki

4600 m2

Numer działki

266;267;269/1

Data licytacji

21.02.2023

Lokalizacja

Zabiele, Radzyński, lubelskie

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom w Sierpcu do remontu

Sierpc, mazowieckie
137,70 m2
289 000,00

Dom, 34-130 Zebrzydowice

Zebrzydowice, małopolskie
175,65 m2
07.02.2023
539 333,33

Dom 89-310 Dźwierszno Wielkie

Dźwierszno Wielkie, wielkopolskie
175,27 m2
10.02.2023
38 325,00

Dom pl. Mickiewicza, Pilica

Pilica, śląskie
124,75 m2
24.02.2023
277 500,00

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krosno, podkarpackie
143,04 m2
07.02.2023
232 125,00

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Dom ul. Długa, 41-400 Mysłowice

Mysłowice, śląskie
105,50 m2
24.02.2023
265 116,67

Dom z garażem, basenem, sauną i pięknym ogrodem

Balczewo, kujawsko-pomorskie
350,00 m2
464 000,00

Dom jednorodzinny w miejscowości Radocza

Radocza, małopolskie
118,10 m2
04.04.2023
422 250,00