Dom w stanie surowym w zabudowie bliźniaczej

134 000,00

Zamość, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Diana Sawicka

Kancelaria Komornicza nr V w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 67

tel.: 84 639 26 23

KM 304/22

 

                                

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Zamościu – Diana Sawicka zawiadamia na podstawie art. 952 i 953 kpc w zw. z art. 9861 kpc, 9862 kpc, art. 9864 kpc i art. 9867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

rozpocznie się

DRUGA licytacja elektroniczna

 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na portalu s://elicytacje.komornik,pl/

 

 

nieruchomość gruntowa składająca się z działki o nr 90 o pow. 0,0494 ha położona w miejscowości Zamość, przy ulicy Reymonta, dla której Sąd Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/000xxxxx/8.

 

 

Opis nieruchomości:
Lokalizacja: w strefie pośredniej miasta, na obrzeżach dzielnicy Orzeszkowej-Reymonta, w pasie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o dużej intensywności, rozciągającej się wzdłuż ul. Reymonta, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei 1-go Maja – obwodnicy miasta, w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Lubelską – jedną z głównych ulic miasta i zlokalizowanych przy niej licznych obiektach handlowych i usługowych (m.in. centrum handlowym przy galerii Revia Park oraz stacji paliw Orlen), w odległości około 2,5 km od centrum miasta – połączenie komunikacyjne w miarę dobre.
Otoczenie: od strony północnej – tereny zieleni i pas drogowy Alei 1-go Maja, od strony wschodniej – ul.Reymonta, od strony południowej i zachodniej – zabudowa mieszkalna jednorodzinna
Dojazd: od ul. Reymonta, ewentualnie od Alei 1-go Maja
Infrastruktura: linia elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, teleinformatyczna, kanalizacji sanitarnej
Powierzchnia: 0,0494 ha
Użytki i klasy: tereny mieszkaniowe – B
Stan zagospodarowania: działka o nieregularnym kształcie wieloboku, z trzech stron ogrodzona (przy czym poza ogrodzeniem pozostaje niewielki fragment działki wykorzystywany jako droga dojazdowa do nieruchomości sąsiedniej), zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, w zabudowie bliźniaczej, aktualnie stanowiąca jeden kompleks z nieruchomością sąsiednią zabudowana budynkiem mieszkalnym nr (…).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu………………. r. o godz. 12:00.

 

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 201 000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 134 000,00 zł

 

zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 20 100,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika, na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Diany Sawickiej- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Na podstawie art. 9864§ 5 kpc protokół opisu i oszacowania nieruchomości udostępniony jest w systemie teleinformatycznym. Na podstawie art. 9864§ 3 kpc obwieszczenie o licytacji jest dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

134 000,00 zł

Powierzchnia

70 m2

Powierzchnia działki

494 m2

Numer działki

90

Lokalizacja

Reymonta, Zamość, zamojski, lubelskie

Stan

do remontu

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Dom wolnostojący: Siercza 32-020

Siercza, wielicki, małopolskie
108,23 m2 | działka: 1 800,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, szambo, woda, telefon
licytacja: 19.10.2023
289 333,33

Budynki mieszkalno- usługowym

Ostrowska, Raszków, ostrowski, wielkopolskie
363,60 m2 | działka: 586,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 23.08.2023
372 666,67

Dom ul. Wyzwolenia, Model

Wyzwolenia, Model, gostyński, mazowieckie
195,59 m2 | działka: 10 000,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 22.09.2023
300 000,00

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Dom: ul. Lipowa 97-310 Moszczenica

ul. Lipowa, Moszczenica, piotrkowski, łódzkie
81,00 m2 | działka: 2 907,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda
licytacja: 25.09.2023
89 402,67

Działka, ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

Łódzka, Bratoszewice, zgierski, małopolskie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00

Dom: ul. Medyków, 41-808 Zabrze

ul. Medyków, Zabrze, śląskie
252,80 m2 | działka: 1 225,00 m2
7 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 20.09.2023
965 250,00

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67