Dom w Maszkienicach

114 219,33

Maszkienice, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzesku Maksymilian Sterkowicz

Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku 32-800 Brzesko, ul.  Adama Asnyka  5tel.: 146845833, fax: 146845833, email: brzesko@komornikid.plkonto:

BNP Paribas Bank Polska S.A. : 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001

Sygn. akt Km 361/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Brzesku  Maksymilian Sterkowicz Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku mający siedzibę kancelarii w Brzesku ul. Mickiewicza 6 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 983 k.p.c., że w dniu 23.02.2023r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Brzesku sala nr 217  odbędzie się:

  D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Maszkienice, oznaczonej jako działka nr 193 obj. KW nr TR1B/00022877/7.

Nieruchomość oszacowana na kwotę   171 329,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 114 219,33zł.

Działka ew. nr 193 cz. zabudowana – 300 m2. Na podstawie badania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/133/2004, Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. nr 163 poz. 1927) działka 193, w Maszkienicach, jest położona w terenie oznaczonym symbolem H37 MU, tereny komercyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej oraz zagrodowej o niskiej intensywności oraz częściowo na poszerzenie drogi powiatowej. Stan prawny jest uregulowany. Dla  działek ew. nr 193, z miejscowości Maszkienice o pow. łącznej 0,30 ha prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Brzesku księga wieczysta TR1B/00022877/7. Są to Tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne RIIIa. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków zabudowę dz. ew. nr 193 stanowi budynek mieszkalny z 1901r. parterowy o pow. zabudowy 66 m2. ( Kształt regularny o wymiarach dł. około 180 m i szer. 16 m.) Działka przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od strony wschodniej oraz do drogi powiatowej asfaltowej od strony zachodniej. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wodociągowa i kanalizacyjna przebiega przez centralną część działki. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny drewniano-murowany  oraz drewniana wiata garażowa. Działka jest częściowo ogrodzona i zabudowa. Budynek mieszkalny murowano-drewniany, niepodpiwniczony, z lat 1850-1970. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową oraz blachą trapezową. Budynek ocieplony wełną  z okładziną z paneli PCV siding, po remoncie w latach 2005-2007. Stolarka okienna PCV po wymianie, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna płytowa, posadzki po wymianie pokoje  panele podłogowe, łazienka i kuchnia płytki, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kryte farbą emulsyjną, tapetą i panelami PCV. Instalacje wewnętrzne sieć E, K, W , ogrzewanie stanowi kominek. Od strony zachodniej wiata drewniana o pow. 18,60 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze murowane o pow. 12.20 m2 z wylewką betonową i instalacją elektryczną. Dach kryty eternitem do wymiany. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości ( tj. działka nr  193 kwotę 17 132,90 zł. ) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce, rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób – na rachunek bankowy komornika:

 BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od 09.02.2023r. do 22.02.2023r. od godz.12:00 do godz. 14:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, a akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Obciążenia nieruchomości wpisane w księdze wieczystej zostaną wykreślone na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość obciążona  hipotekami.  Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

114 219,33 zł

Powierzchnia

66 m2

Powierzchnia działki

300 m2

Numer działki

193

Data licytacji

23.02.2023

Lokalizacja

Maszkienice, brzeski, małopolskie

Liczba pokoi

3

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
843 110,67

Dom, 99-413 Goleńsko

Goleńsko, łódzkie
117,00 m2
22.02.2023
229 995,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00

Budynek wielomieszkaniowy z komórkami LICYTACJA

Ruszów, dolnośląskie
188,90 m2
06.03.2023
135 000,00

Dom ul. Długa, 41-400 Mysłowice

Mysłowice, śląskie
105,50 m2
24.02.2023
265 116,67

Dom ul. Przyborowskiego, Domaszowice

Domaszowice, świętokrzyskie
270,50 m2
21.02.2023
738 437,33

Dom ul. Słoneczna 36, Przystajń

Przystajń, śląskie
131,18 m2
20.02.2023
204 075,00

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego

Sulęcin, lubuskie
140,69 m2
09.02.2023
124 866,67