Dom ul. Zamoyskiego, Janów Lubelski

247 125,00

Janów Lubelski, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,23-300 Janów Lubelski ul. Lubelska 1

tel. 138723660

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 166/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2023r. o godz. 09:30 w
Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim 23-300 JANÓW LUBELSKI, ul. J. Zamoyskiego 94, w sali nr
31 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o nr ewid. 155/1,
155/2 (przed zmianą nr ewid. 155) o powierzchni 0,68 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i
budynkami gospodarczymi, położonej: 23-310 Modliborzyce,
Stojeszyn Drugi, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 329 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 247 125.00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien uiścić rękojmię w kwocie 32 950,00 w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki
SA I O. w Janowie Lubelskim 19 12402757 1111 0000 4006 6251 – najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Rękojmia do licytacji nieruchomości może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wpłatę rękojmi należy poczynić w takim terminie, aby widoczna była ona na wyciągu z rachunku bankowego kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg nieruchomości. Przed rozpoczęciem licytacji wpłacający rękojmię obowiązany jest przedstawić komornikowi oryginał przelewu środków pieniężnych.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.l0:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim przy ul. J. Zamoyskiego 94 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów i budynków (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 50/23).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

247 125,00 zł

Powierzchnia

147.8 m2

Powierzchnia działki

6800 m2

Numer działki

155/1, 155/2

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Janów Lubelski, janowski, lubelskie

Liczba pokoi

7

Rok budowy

1995

Media

energia elektryczna, woda, szambo

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wraz z działkami gruntowymi, 38-130 Twierdza

Twierdza, podkarpackie
100,00 m2
06.07.2023
235 970,25

Dom wczasowy nad morzem

Chłapowo, pomorskie
437,10 m2
720 000,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Komorowo, mazowieckie
532,00 m2
1 165 533,33

1/2 udziału: Dom, 13-240 Iłowo-Osada, ul. Akacyjna

Iłowo-Osada, warmińsko-mazurskie
151,10 m2
17.05.2023
120 566,67

Dom na Mazurach! Do wykończenia

Brejdyny, warmińsko-mazurskie
118,65 m2
279 000,00

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
403 200,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Sulisławice, dolnośląskie
243,31 m2
410 133,33

Dom Łochynia, ul. Spacerowa

Łochynia, śląskie
120,00 m2
18.04.2023
172 425,00

Dom ul. Tęczowa, 83-032 Rębielcz

Rębielcz, pomorskie
52,08 m2
06.04.2023
146 000,00