Dom ul. Na Stoku, Radom – udział 1/4

73 334,00

Radom , mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 26-610 Radom ul. Stefana Żeromskiego

tel.  48 360 14 72

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM  1569/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art.
953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10-02-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego
siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja prawa
wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości o pow. 267 m.kw wraz z udziałem 1/4 w
prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności o pow. użytkowej
185,31 m.kw z garażem w podpiwniczeniu (z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z
mocy prawa),położonej: 26-600 Radom, Na stoku 11 a 3, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1R/00086063/9].

 

Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 73 334,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 11 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz. 8.00 do
godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu protokół opisu i oszacowania (należy
powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII Co 1340/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym  toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

73 334,00 zł

Powierzchnia

185.31 m2

Powierzchnia działki

267 m2

Numer działki

394

Data licytacji

10.02.2023

Lokalizacja

Na Stoku, Radom , mazowieckie

Liczba pokoi

6

Rodzaj ogrzewania

gaz

Media

energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

Dodatkowe

garaż, ogrodzony

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom jednorodzinny piętrowy

Zblewo, pomorskie
316,00 m2
10.03.2023
290 266,00

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Dom, 99-413 Goleńsko

Goleńsko, łódzkie
117,00 m2
22.02.2023
229 995,00

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
843 110,67

Przestronny dom na ul. Irzykowskiego

Częstochowa, śląskie
194,07 m2
319 000,00

Dom 34-340 Pewel Wielka

Pewel Wielka, śląskie
181,20 m2
09.02.2023
239 666,67

Dom ul. Za Kopcem, Bieruń

Bieruń, śląskie
155,73 m2
21.02.2023
278 933,33

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krzeszowice, małopolskie
175,85 m2
22.02.2023
595 194,75

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67