Dom ul. Komandorska Gdańsk

587 250,00

Gdańsk, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku,

ul. Kołobrzeska 43,80-391 Gdańsk

tel. 58 7654468

Znak sprawy: 2206-SEE.7112.138.2023.1.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

 

28 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym, położonej: w Gdańsku 80-299, przy ul. Komandorskiej, obręb 0001 Osowa, gmina M. Gdańsk, powiat M. Gdańsk, województwo pomorskie, stanowiącej: działkę gruntu o numerze 451 i o powierzchni 0,1063 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. prowadzi księgę wieczystą XXX.

 

Oznaczenie nieruchomości: tereny mieszkaniowe

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: – 783.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 75% wartości oszacowania i wynosi 587.250 zł. (pięćset osiemdziesiąt siedem dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. 78.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100). Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 57 1010 1140 0066 6613 9120 0000.

 

Wadium uznaje się złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna tj. do dnia 27 listopada 2023 roku. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w pokoju nr 116, w godzinach od 8:00 do 14:00 (tel. 58 7654468).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

 

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skarga może być wniesiona do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

PWBKH/4/45

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

587 250,00 zł

Powierzchnia

161.30 m2

Powierzchnia działki

1063 m2

Data licytacji

28.11.2023

Lokalizacja

Komandorska, Gdańsk, Gdańsk, pomorskie

Liczba pokoi

5

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Duża działka z budynkiem biurowym

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, szambo
1 165 533,33

Dom z gospodarstwem: 73-155 Chwarstno

Chwarstno, łobeski, zachodniopomorskie
120,07 m2 | działka: 7 000,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 27.11.2023
108 750,00

Dom dla dużej rodziny

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
130,20 m2 | działka: 1 694,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | woda, kanalizacja, energia elektryczna
599 000,00

Dom: ul. Medyków, 41-808 Zabrze

Medyków, Zabrze, Zabrze, śląskie
252,80 m2 | działka: 1 225,00 m2
7 pokoi
licytacja: 13.12.2023
858 000,00

Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

Lgota, chrzanowski, małopolskie
173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 25.09.2023
131 112,00

Budynek gastronomiczno- usługowy

Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
1 580 000,00

Dom z garażem: Aleksandrów Łódzki, ul. Wrzosowa

ul. Wrzosowa, Aleksandrów Łódzki, łódzkie
178,96 m2 | działka: 1 465,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 28.11.2023
597 000,00

Dom wolnostojący: Wisła, ul. Kopydło

Kopydło, Wisła, cieszyński, śląskie
391,70 m2 | działka: 2 062,00 m2
5 pokoi
licytacja: 08.12.2023
1 019 333,33

Budynki mieszkalno gospodarcze- dom i chlewnia

Sobiesęki Trzecie, kaliski, wielkopolskie
390,00 m2 | działka: 13 200,00 m2
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda
licytacja: 18.01.2024
232 500,00