Dom ul. Goleniowska, 72-123 Rurzyca

278 250,00

Rurzyca, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Gen. Andersa 18,  Goleniów

tel. 914614603

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1207/19

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Goleniowie Michał Mintus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-02-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 214,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości,  położonej przy  Goleniowska 85a,87,87a, 72-123 Rurzyca , dla której  Sąd Rejonowy w Goleniowie  (adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 45, Goleniów,  72-100 Goleniów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00031592/1.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Michał Mintus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 07-02-2023 r. (wtorek) o godz.14:00 w sali nr 214 budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 72-123 Rurzyca, ul. Goleniowska 85a, 87, 87a, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/00031592/1. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z: – działki zabudowanej nr 107/6 o powierzchni 1016 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość położona jest w Rurzycy przy ul. Goleniowskiej 87, – działki niezabudowanej nr 107/5 o powierzchni 1037 m2 położonej w Rurzycy przy ul. Goleniowskiej 87A, – działki zabudowanej nr 107/7 o powierzchni 932 m2, zabudowanej wiatą. Nieruchomość położona jest w Rurzycy przy ul. Goleniowskiej 85a.Suma oszacowania nieruchomości wynosi 371 000,00 zł. Cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 37 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w Kancelarii lub na konto Komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 14 20300045 1110 0000 0314 9540. Licytanci, którzy nie uiszczą rękojmi w przepisanym terminie nie zostaną dopuszczeni do licytacji. Oględziny nieruchomości zostały zaplanowane na dzień 31-01-2023 r. (wtorek) w godzinach 11:00-11:30. Operat biegłego przeglądać można w Kancelarii w godzinach jej funkcjonowania. Istnieje możliwość udostępnienia wersji elektronicznej operatu szacunkowego po kontakcie z kancelarią. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną najpóźniej zgłoszone na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Suma oszacowania wynosi 371 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 14 2030 0045 1110 0000 0314 9540.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego  8, Goleniów, 72-100 Goleniów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN; 31.01.2023

GODZINY OGLĘDZIN; 11:00 – 11:30

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

278 250,00 zł

Powierzchnia

150 m2

Powierzchnia działki

2985 m2

Numer działki

107/5, 107/6 107/7

Data licytacji

07.02.2023

Lokalizacja

Goleniowska, Rurzyca, zachodniopomorskie

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek biurowo-magazynowy lICYTACJA

Gdynia, pomorskie
520,50 m2
27.01.2023
732 600,00

Budynek mieszkalno-magazynowy ,Borki

Borki, lubelskie
80,00 m2
21.02.2023
78 266,67

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Duży dom z możliwością podziału na 3 mieszkania

Szczawno Zdrój, śląskie
314,68 m2
01.12.2022
878 400,00

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze

Łuźna, małopolskie
260,00 m2
22.03.2023
231 531,33

Dom z działkami, 14-330 Zajezierze

Zajezierze, warmińsko-mazurskie
129,00 m2
24.02.2023
413 666,50

Dom jednorodzinny piętrowy

Zblewo, pomorskie
316,00 m2
10.03.2023
290 266,00

Dom Strzyżewo Kościelne, 62-200 Gniezno

Gniezno, wielkopolskie
63,51 m2
22.02.2023
64 666,67