Dom ul. Głogowska, 67-112 Siedlisko

321 675,00

Siedlisko, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej ul. Długa 4A, 67-100 Nowa Sól.

tel. 683872074

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę 1088/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-04-2023r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwszą licytacja nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 625/32, o łącznym obszarze 0,2590 ha wraz z prawem własności budynku magazynowego z zapleczem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 404,23 m2 oraz budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej  178,45m2, stanowiących odrębną nieruchomość; dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze oraz dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 625/33 i 623/5, o łącznym obszarze 0,0298 ha, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze jako nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, położonych: 67-112 Siedlisko ul. Głogowska , powiat nowosolski, województwo lubuskie.
Działki nr 625/32, 625/33 i 623/5 stanowią zorganizowaną całość, posiadają wspólne ogrodzenie, wjazd, plac, przyłącza wodne i energetyczne oraz zbiornik bezodpływowy. Istniejąca zabudowa to 2 budynki:
–  magazynowy z zapleczem mieszkalnym (w całości na działce nr 625/32),
– mieszkalny w większej części na działce nr 625/32 i w mniejszej części na działce nr 623/5.
Nieruchomości położone są przy ul. Głogowskiej. Jest to główna ulica przebiegająca wzdłuż miejscowości Siedlisko. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przedszkole, po drugiej stronie ulicy: obiekt handlowy (sklep) i baza usługowo-handlowa. W dalszym sąsiedztwie dominuje zabudowa siedliskowa oraz mieszkaniowa z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą. Lokalizacja nieruchomości, jak na warunki wiejskie, jest korzystna. Istniejące uzbrojenie: sieć wodna i energetyczna. Zrzut ścieków do zbiornika bezodpływowego. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną (asfaltową) z urządzonym utwardzonym chodnikiem. Nieruchomości zabudowane są budynkiem magazynowym z zapleczem mieszkalnym oraz mieszkalnym. Pierwszy z budynków w księdze wieczystej nazwany pawilonem handlowym (położony w frontowej części działki nr 625/32) obecnie spełnia funkcję dominującą magazynową z zapleczem mieszkalnym. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku stalowa. Drugi z budynków to budynek mieszkalny, położony w większej części na działce nr 625/32 i w mniejszej części na działce nr 623/5. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy z stropodachem płaskim jednospadowym, nie podpiwniczony. W budynku mieszkalnym zaprojektowano następujące pomieszczenia: przedsionek, pokój z aneksem kuchennym, łazienkę z wc, kotłownię, 2 pomieszczenia gospodarcze i podcień oraz garaż dwustanowiskowy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ustalona na podstawie pomiarów z natury wynosi: 178,45 m2, w tym powierzchnia mieszkalna 178,45 m2 – 6,66 m2 – 9,57 m2 = 162,22 m2. Architektura budynku prosta, dostosowana do budynku frontowego. Stan techniczny budynku: niezadowalający – obiekt wymaga remontu. Wykonany zakres robót wykończeniowych zniszczony, (zużycie techniczne ponadnormatywne). (Bliższe dane zawarte są w operacie  szacunkowym nieruchomości z dnia 30-09-2022 roku).

 

Suma oszacowania nieruchomości stanowiących całość gospodarczą wynosi 428900,00 zł (z VAT) przy czym: wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 625/32 – 111700,00 zł, wartość prawa własności działki gruntu nr 625/33 – 10400,00 zł, wartość prawa własności działki gruntu nr 623/5 -10500,00 zł, wartość prawa własności budynku magazynowego z zapleczem mieszkalnym- 121900,00 zł, a wartość prawa własności budynku mieszkalnego – 174400,00zł, zaś cena wywołania równa jest 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321675,00zł (z VAT).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 42890,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska
S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest
przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. W ciągu dwóch ostatnich
tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz
przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniela Chłopka
odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru
gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do
licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z
nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,
służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

321 675,00 zł

Powierzchnia

178.45 m2

Powierzchnia działki

2590 m2

Numer działki

625/32, 625/33 i 623/5

Data licytacji

06.04.2023

Lokalizacja

Głogowska, Siedlisko, lubuskie

Liczba pokoi

1

Stan

do remontu

Media

woda, szambo, energia elektryczna

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom jednorodzinny na dużej działce

Sulisławice, dolnośląskie
243,31 m2
410 133,33

Dom, ul. Daszyńskiego Łańcut

Łańcut, podkarpackie
170,00 m2
19.04.2023
318 000,00

Gospodarstwo rolne i grunty także dla NIE ROLNIKA

Sierpc, mazowieckie
960,00 m2
03.04.2023
443 000,00

Dom, 26-720 Teodorów

Teodorów, mazowieckie
61,75 m2
18.04.2023
97 333,33

Dom jednorodzinny na dużej działce przy jeziorze

Dywity, warmińsko-mazurskie
152,00 m2
30.03.2023
298 185,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
13.04.2023
364 066,67

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00

1/2 udziału: Dom, 13-240 Iłowo-Osada, ul. Akacyjna

Iłowo-Osada, warmińsko-mazurskie
151,10 m2
17.05.2023
120 566,67

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, dolnośląskie
2 450,00 m2
2 286 666,67