Dom ul. Dębowa 11-010 Łęgajny

86 175,00

Łęgajny, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,  Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1501/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, sala 317, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Dębowa ,Łęgajny, 11-010 Barczewo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

Opis nieruchomości:
* prawo własności nieruchomości gruntowej – działka nr 98/26 o pow. 122,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW XXX. Nieruchomość  składa się z jednej działki numer 98/26 o powierzchni 122 m2 zabudowanej w centralnej części budynkiem mieszkalnym; budynek mieszkalny, podpiwniczony, piętrowy, konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną; * zgodnie z pismem Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie z dnia 07.06.2021. w rejestrach Starosty Olsztyńskiego nie odnaleziono pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych zlokalizowanych na działce nr 98/26, obr. Łęgajny, gm. Barczewo; * bezpośredni dojazd do nieruchomości od ul. Dębowej od strony północnej przez działki nr 98/33 i 98/53 lub od strony południowej przez działkę nr 98/22. Działki nr 98/33, 98/53 i 98/22 stanowią drogi wewnętrzne (o nawierzchni żwirowej) będące własnością Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Zgodnie z treścią akt księgi wieczystej nr XXX przedmiotowa działka nr 98/26 została pierwotnie nabyta od Skarbu Państwa umową sprzedaży z dnia 03.02.1994r., jednak przy jej sprzedaży nie ustanowiono służebności przejścia i przejazdu. W związku z powyższym w przyszłości może zajść konieczność ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działki 98/33, 98/53 i 98/22 chyba że zostaną one przekazane na rzecz Gminy Barczewo.

 

Suma oszacowania wynosi 114 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 175,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać elaborat szacunkowy  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PEKH/1/532

Szczegóły ogłoszenia

Cena

86 175,00 zł

Powierzchnia

80 m2

Powierzchnia działki

122 m2

Numer działki

98/26

Data licytacji

20.09.2023

Lokalizacja

Dębowa , Łęgajny, olsztyński, warmińsko-mazurskie

Liczba pokoi

3

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek gastronomiczno- usługowy

Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
1 580 000,00

Dom jednorodzinny, 34-141 Przytkowice

Przytkowice, wadowicki, małopolskie
112,00 m2 | działka: 2 212,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 29.09.2023
388 000,00

Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

Lgota, chrzanowski, małopolskie
173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 25.09.2023
131 112,00

Dom bliźniak: Wobały 19-504

Wobały, gołdapski, warmińsko-mazurskie
96,00 m2 | działka: 603,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, woda, telefon
licytacja: 06.10.2023
79 334,00

Dom: ul. Szeroka, Chełmiec 33-395

Szeroka , Chełmiec , nowosądecki, małopolskie
135,50 m2 | działka: 700,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 25.09.2023
476 133,34

Elegancka willa w otoczeniu lasów, blisko zalewu

Leśna, Łuka, hajnowski, podlaskie
257,50 m2 | działka: 1 799,00 m2
6 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 10.10.2023
2 161 995,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
799 000,00

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom jednorodzinny (udział 1/2) na ładnej działce

Józefa Bema, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
106,00 m2 | działka: 391,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | woda, energia elektryczna
130 000,00