Dom Strzyżewo Kościelne, 62-200 Gniezno

64 666,67

Gniezno, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Paweł Bielecki
Kancelaria Komornicza, Dąbrówki 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

teł. 614263229 fax. 614263229

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 627/16

 

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gnieźnie Paweł Bielecki na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 22.02.2023 na portalu   e-licytacje. komornik. pl rozpocznie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy  2/1,Strzyżewo Kościelne,  62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00021051/0.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.03.2023 o godzinie: 11:00 .

 

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 18 2030 0045 1110 0000 0218 5870 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:30 do godz. 18:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

Szczegóły ogłoszenia

Cena

64 666,67 zł

Powierzchnia

63.51 m2

Powierzchnia działki

928 m2

Numer działki

169/4, 169/5

Data licytacji

22.02.2023

Lokalizacja

Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie

Liczba pokoi

3

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
843 110,67

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Nieruchomość zabudowana demem i budynkiem usługowy

Czarna, mazowieckie
550,00 m2
08.02.2023
1 251 156,00

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Wąglikowice, pomorskie
166,80 m2
450 000,00

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dolnośląskie
400,00 m2
13.03.2023
390 666,67

Dom, Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej

Zakole-Wiktorowo, mazowieckie
64,00 m2
28.02.2023
197 999,00

Budynki mieszkalno- użytkowe, udział

Raszków, wielkopolskie
363,60 m2
28.02.2023
104 812,50

Dom ul. Lubińska, 59-300 Obora

Obora, dolnośląskie
104,39 m2
22.02.2023
418 000,00