Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

160 000,00

Głuchów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
Kancelaria Komornicza nr V w Grójcu 05-600 Grójec ul. Niepodległości 52
lei. (0-48)664-69-96 e-mail: grojec1@komornik.pl

KM 1540/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu :e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się 2 marca 2023r. o godz. 10:00 a zakończy 9 marca 2023r. o godz. 10:00 druga licytacja działki o pow. 0,26 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa, działka nr 204/2 (obręb 0008), położona przy ul. Warszawskiej , w msc. Głuchów gm. Grójec, woj. mazowieckie, zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, krytym blachą, o powierzchni użytkowej 75,00 m kw. Budynek wybudowany w latach 1980-82. Część zabudowana działki jest w całości ogrodzona i znajdują się na niej nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Pozostała część działki to las oraz grunty zakrzaczone. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i usługowej w stefie „D”. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numerze KW RA1G/00017897/0.
Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.000,00zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 27 lutego 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 1540/15).

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

160 000,00 zł

Powierzchnia

75 m2

Powierzchnia działki

2600 m2

Numer działki

204/2

Data licytacji

02.03.2023

Lokalizacja

Warszawska, Głuchów, mazowieckie

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Dom 89-310 Dźwierszno Wielkie

Dźwierszno Wielkie, wielkopolskie
175,27 m2
10.02.2023
38 325,00

Dom na Mazurach! Do wykończenia

Brejdyny, warmińsko-mazurskie
118,65 m2
309 000,00

Dom ul. Na Stoku, Radom – udział 1/4

Radom , mazowieckie
185,31 m2
10.02.2023
73 334,00

Dom pl. Mickiewicza, Pilica

Pilica, śląskie
124,75 m2
24.02.2023
277 500,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Dom z częścią użytkową- hurtownia na dużej działce

Gostynin, mazowieckie
523,00 m2
1 120 000,00

Dom ul. Słoneczna 36, Przystajń

Przystajń, śląskie
131,18 m2
20.02.2023
204 075,00

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krosno, podkarpackie
143,04 m2
07.02.2023
232 125,00