Dom jednorodzinny na ładnej działce

232 125,00

Krosno, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Natalia Kubala

Kancelaria Komornicza nr I

38-400 Krosno, ul. Grodzka 26

tel: 13 43 249 47

Sygn. akt Km 28/22

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że

 

w dniu 07 lutego 2023 roku o godz. 09:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 309 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno ulica Jagiellońska 6  mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00081823/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

 

Nieruchomość stanowi: działka nr 1104/1 o pow. 0,0521 ha (w księdze wieczystej wpisane jest stare oznaczenie działki jako nr 5567/5 o pow. 521 m2 – działka obecnie jest oznaczona numerem 1104/1 w wyniku urzędowych zmian) zabudowana drewniano-murowanym budynkiem mieszkalnym (część murowana jest w stanie surowym zamkniętym) o powierzchni 143,04 m2. Nieruchomość jest zamieszkała.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 309 500,00- zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 232.125,00-zł.

 

Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 30 950,00-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, oraz przeglądać w Sądzie protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a swatający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

232 125,00 zł

Powierzchnia

143.04 m2

Powierzchnia działki

521 m2

Numer działki

1104/1

Data licytacji

07.02.2023

Lokalizacja

Jagiellońska, Krosno, Krosno, podkarpackie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

4

Stan

do wykończenie

Media

energia elektryczna, woda

Dodatkowe

garaż, ogrodzony, balkon

Kontakt

Podobne oferty

Dom jednorodzinny z garażem

Sulęcinek, wielkopolskie
142,50 m2
240 750,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
19.01.2023
409 575,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

rRdom, mazowieckie
1 349,97 m2
1 190 000,00

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Dom jednorodzinny z garażem i basenem

Jaworze, śląskie
177,79 m2
28.02.2023
516 000,00

Dom 34-340 Pewel Wielka

Pewel Wielka, śląskie
181,20 m2
09.02.2023
239 666,67

Kamienica z domem

Mikołów, śląskie
472,00 m2
1 200 000,00

Dom w trakcie budowy położony w Dobrczu

Dobrcz, kujawsko-pomorskie
156,80 m2
07.02.2023
202 000,00