Dom i hala magazynowa LICYTACJA

720 666,67

Gryfów Śląski, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim

59-600 Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3

tel.: 756477799, 

Sygn. akt Km 1473/17

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 986 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gryfów Śląski, os. 7 Dywizji, działka ewidencyjna nr 33, o powierzchni 0,8456 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami przemysłowymi.

 

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 199,50 m2 wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilana z pieca na opał stały.

 

Budynek hali produkcyjno-magazynowej mniejszej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków żwirobetonowych, wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i siły, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania. Układ funkcjonalny budynku obejmuje jedno pomieszczenie – halę produkcyjno-magazynową o powierzchni użytkowej 106,70 m2.

 

Budynek hali produkcyjno-magazynowej większej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii szkieletowej stalowej i murowanej z pustaków żwirobetonowych, wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i siły, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenie hali produkcyjno-magazynowej, dwa pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitame o łącznej powierzchni użytkowej 346,40 m2.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 102, poz. 1812 z dnia 02.06.2004r.), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN,U – mieszkalnictwo jednorodzinne i/lub usługi oraz w niewielkiej części także KD – ulice dojazdowe (trójkąt widoczności przy skrzyżowaniu ulic 7 Dywizji i Partyzantów) i 2R – grunty rolne (trójkąt widoczności przy zjeździe do gruntów rolnych). Symbol MN – przeznaczenie podstawowe terenu – mieszkalnictwo jednorodzinne. Przeznaczenie uzupełniające; -istniejące mieszkalnictwo wielorodzinne,-zieleń urządzona i użytkowa, -usługi wbudowane oraz realizowane w samodzielnych obiektach spełniających wymagania przestrzenne określone w rubryce „C”, -ulice i drogi wewnętrzne, -parkingi i garaże,-lokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Symbol U – przeznaczenie podstawowe terenu – usługi. Przeznaczenie uzupełniające: -mieszkalnictwo wbudowane z wyłączeniem parterów obiektów, -zieleń urządzona, -komunikacja wewnętrzna,- parkingi, garaże,-Iokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Symbol R – przeznaczenie podstawowe – grunty rolne. Symbol KD – przeznaczenie podstawowe – ulice dojazdowe.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/000xxxx/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 081 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 720 666,67 zł.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 986^ § ł przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 108 100,00 zł zł, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.08.2024r. o godzinie 14:00.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 18:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/47/1/PPKO

Cena

720 666,67 zł

Powierzchnia

652.6 m2

Powierzchnia działki

8456 m2

Numer działki

33

Lokalizacja

os. 7 Dywizji, Gryfów Śląski, lwówecki, dolnośląskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

balkon, ogrodzony, piwnica

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Domy

  Dom, budynki gospodarcze LICYTACJA

  Rzeck, olsztyński, warmińsko-mazurskie
  207,90 m2 | działka: 22 600,00 m2
  5 pokoi
   
  do odświeżenia | woda, szambo, energia elektryczna
  1 155 660,00
  Domy

  Dom wczasowy nad morzem

  Hutnicza, Chłapowo, pucki, pomorskie
  437,10 m2 | działka: 738,00 m2
  14 pokoi
   
  do wykończenie
  720 000,00
  Domy Lokale użytkowe

  Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

  Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
  1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
   
  do remontu
  1 190 000,00
  Domy

  Budynek gastronomiczno- usługowy

  Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
  456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
  7 pokoi
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
  1 652 666,67
  Domy

  Dom: Głuchówek 96-200

  Głuchówek , rawski, łódzkie
  112,00 m2 | działka: 3 100,00 m2
  5 pokoi
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 30.07.2024
  192 750,00
  Domy

  Dom, budynki gospodarcze i grunty LICYTACJA

  Żychlin, piotrkowski, łódzkie
  770,00 m2 | działka: 81 000,00 m2
  4 pokoje
   
  do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
  732 070,00
  Domy

  Dom: Bieruń Stary, ul. Za Kopcem

  Za Kopcem, Bieruń, bieruńsko-lędziński, śląskie
  155,73 m2 | działka: 766,00 m2
  4 pokoje
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 18.07.2024
  313 800,00
  Domy

  Dom z garażem: Szczechy Małe 12-200

  Szczechy Małe, piski, warmińsko-mazurskie
  105,00 m2 | działka: 568,00 m2
  licytacja: 19.07.2024
  429 333,33
  Domy

  Dom jednorodzinny, garaże i budynki gospodarcze

  Świniary Wielkie, kluczborski, opolskie
  497,34 m2 | działka: 2 200,00 m2
  4 pokoje
   
  do zamieszkania | energia elektryczna, szambo, woda
  244 000,00