Dom i budynki gospodarcze- duża działka LICYTACJA

442 666,67

Podwierzbie, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza,

Jana Pawła II 29A  09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax.

Sygnatura: Km 419/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 13.02.2023 O GODZINIE 10.10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 , pokój 22,  odbędzie się

 DRUGA licytacja

 

nieruchomości położonej przy  ,Żurawieniec, Modrzewie, Żochowo,  09-200 Sierpc , dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Wiosny Ludów 1, Sierpc,  09-200 Sierpc)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00028300/9.

Opis nieruchomości:
– działka gruntu o nr 103/1 o pow. 4,5309 ha położona w miejscowości Żurawieniec zabudowana: budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym, murowanym o pow. zabudowy 112 m², budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 159 m² budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną i chlewną, 2-kondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 588 m² budynkiem garażowym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 93 m²

Suma oszacowania – 664 500,00 zł, cena wywołania – 442 666,67 zł, rękojmia – 66 450,00 zł –

 

 

– niezabudowana działka gruntu o nr 40/6 o pow. 3,98 ha położona w miejscowości Modrzewie

Suma oszacowania – 78 200,00 zł, cena wywołania – 52 133,33 zł, rękojmia – 7 820,00 zł

 

 

– niezabudowana działka gruntu o nr 85/2 o pow. 3,60 ha położona w miejscowości Żochowo

Suma oszacowania – 125 600,00 zł, cena wywołania – 83 733,33 zł, rękojmia – 12 560,00 zł

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wiosny Ludów 1, 09-200  Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

442 666,67 zł

Powierzchnia

952 m2

Data licytacji

13.02.2023

Lokalizacja

Podwierzbie, sierpecki, mazowieckie

Kontakt