Dom, Deptułycze Królewskie – Kolonia

123 232,00

Deptułycze Królewskie - Kolonia, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Siedlecka 1, 22-100 Chełm,   

tel. 0 82 562 00 92 / fax. 0 82 562 00 92

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 655/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chełmie mgr Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-02-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 3,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, położonej przy  ,Depułtycze Królewskie-Kol.,  22-100 Depułtycze Królewskie-Kol , dla której  Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. al. Żołnierzy I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/00028109/8.
Opis nieruchomości:
działka gruntu rolna nr 256 o pow. 1,2895 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 100,00 m2 i budynkami gospodarczymi.

 

Suma oszacowania wynosi 184 847,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 232,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 1563 0000 5302 0013 6895.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. AL. Żołnierzy I AWP 16, Chełm, 22-100  22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

123 232,00 zł

Powierzchnia

100 m2

Powierzchnia działki

100 m2

Numer działki

256

Data licytacji

06.02.2023

Lokalizacja

Deptułycze Królewskie - Kolonia, chełmski, lubelskie

Liczba pokoi

3

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

ul. Wierzbowa, Sicienko

Sicienko, kujawsko-pomorskie
157,09 m2
27.02.2023
275 333,33

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krzeszowice, małopolskie
175,85 m2
22.02.2023
595 194,75

Dom ul. Przyborowskiego, Domaszowice

Domaszowice, świętokrzyskie
270,50 m2
21.02.2023
738 437,33

Kamienica z domem

Mikołów, śląskie
472,00 m2
1 200 000,00

3 domy wolnostojące i zabudowania gospodarcze

Stężyca, lubelskie
2 750,00 m2
24.02.2023
1 145 333,33

Dom oraz zabudowa ul. Południowa, 97-320 Wolbórz

Wolbórz, łódzkie
228,88 m2
13.02.2023
158 250,00

Dom jednorodzinny piętrowy

Zblewo, pomorskie
316,00 m2
10.03.2023
290 266,00

Dom w trakcie budowy położony w Dobrczu

Dobrcz, kujawsko-pomorskie
156,80 m2
07.02.2023
202 000,00

Dom 34-340 Pewel Wielka

Pewel Wielka, śląskie
181,20 m2
09.02.2023
239 666,67