Dom, 95-081 Orzk

132 750,00

Orzk, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Pabianice ul. Zamkowa 3

tel. 42 211 37 89

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1387/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art.
953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05-04-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach
mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka, 95-200 Pabianice, w sali nr VII, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-081 Dłutów, Orzk , o pow.
l,74ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, wolnostojącym, oraz murowanym
budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi 132 750 ,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 17 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi.
Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym
właściwym miejscowo podatku PCC.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach protokół opisu i
oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 393/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PGNH/1/1814

Szczegóły ogłoszenia

Cena

132 750,00 zł

Powierzchnia

80 m2

Powierzchnia działki

17400 m2

Numer działki

74

Data licytacji

05.04.2023

Lokalizacja

Liczba pokoi

2

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Dolnoleżajska, 37-500 Jarosław

Jarosław, podkarpackie
83,00 m2
19.04.2023
55 875,00

Dom z garażem; Chociw, 98-170 Widawa

Chociw, łódzkie
212,70 m2
14.04.2023
205 133,33

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
28.03.2023
843 110,67

Kamienica z dużymi możliwościami

Mikołów, śląskie
341,20 m2
500 000,00

Budynekwielorodzinny ul. Wiejska, Dolice

Dolice, zachodniopomorskie
312,80 m2
13.04.2023
73 600,00

Dom wraz z działkami gruntowymi, 38-130 Twierdza

Twierdza, podkarpackie
100,00 m2
06.07.2023
235 970,25

Dom 26-713 Ostrówka

Ostrówka, mazowieckie
42,76 m2
18.04.2023
46 666,67

Dom, 07-440 Wólka Brzezińska

Wólka Brzezińska, mazowieckie
148,30 m2
25.04.2023
223 066,67