Dom 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego

124 866,67

Sulęcin, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie
Kancelaria Komornicza nr I w Sulęcinie
69-200 Sulęcin Kilińskiego 9
tel. 0957559090

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1716/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Matuszek na podstawie  art. 953
kpc podąje do publicznej wiadomości, że; w dniu 09-02-2023r. o godz. 09:00 w w Sądzie
Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.l3
odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego 54. Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1U/00000990/3.

Suma oszacowania wynosi 187 300,00zl. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 124 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 730,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Sulęcinie ul. Daszyńskiego nr
54, w obrębie 0046 -Sulęcin I, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 39 i powierzchni 0,0427 ha ( 427 1112) – oznaczenie użytku .symbolem B, oznaczającym tereny mieszkaniowe. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej,
parterowym o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 140,69 m2. W przedmiotowym wydzielono dwie części mieszkalne z odrębnym wejściem do każdej z nich. W bryle budynku znajduje się niewielki garaż ( warsztat ) o powierzchni użytkowej wynoszącej 8,57 m2. Na
nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność osobista, ustanowiona na rzecz XXX.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

124 866,67 zł

Powierzchnia

140.69 m2

Powierzchnia działki

427 m2

Numer działki

39

Data licytacji

09.02.2023

Lokalizacja

Daszyńskiego, Sulęcin, lubuskie

Liczba pokoi

4

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Gorlice, małopolskie
200,07 m2
22.03.2023
173 400,00

Uroczy dom w spokojnej okolicy – Raciborsko

Raciborsko, mazowieckie
139,18 m2
260 000,00

Dom jednorodzinny z garażem

Sulęcinek, wielkopolskie
142,50 m2
240 750,00

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze

Łuźna, małopolskie
260,00 m2
22.03.2023
231 531,33

Budynek wielomieszkaniowy z komórkami LICYTACJA

Ruszów, dolnośląskie
188,90 m2
06.03.2023
135 000,00

Budynki mieszkalno- użytkowe, udział

Raszków, wielkopolskie
363,60 m2
28.02.2023
104 812,50

Dom Strzyżewo Kościelne, 62-200 Gniezno

Gniezno, wielkopolskie
63,51 m2
22.02.2023
64 666,67

Dom z działkami, Jabłoniowa, 44-321 Marklowice

Marklowice, śląskie
117,00 m2
03.02.2023
245 766,00