Dom, 34-130 Zebrzydowice

539 333,33

Zebrzydowice, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 73/17

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpe, że w dniu 2023-02-07 o godz.: 09;10 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Zebrzydowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KRIW/00080290/3.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr 528/1, 530, 532, 2460/1, 522/1, 525/1, 2539, o łącznej pow. 7409m2. Na gruncie tym znajduje się zabudowa mieszkalna o numerze adresowym Zebrzydowice 20. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy grunt zlokalizowany jest w jednostkach strukturalnych planu MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), R (teren rolny), Zl (tereny lasów). Dojazd bez utrudnień, działka przy drodze gminnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, składający się z parteru i poddasza użytkowego, o łącznej pow. 175,65m2. Po rozbudowie i remoncie w 2008r.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 809.000,00-zt. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 539.333,33-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 80.900,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1080/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach
protokół opisu i oszacowania.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

539 333,33 zł

Powierzchnia

175.65 m2

Powierzchnia działki

7409 m2

Numer działki

528/1, 530, 532, 2460/1, 522/1, 525/1, 2539

Data licytacji

07.02.2023

Lokalizacja

Zebrzydowice, wadowicki, małopolskie

Liczba pokoi

5

Dodatkowe

balkon

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom 89-310 Dźwierszno Wielkie

Dźwierszno Wielkie, wielkopolskie
175,27 m2
10.02.2023
38 325,00

Dom wczasowy nad morzem

Chłapowo, pomorskie
437,10 m2
720 000,00

Dom, 99-413 Goleńsko

Goleńsko, łódzkie
117,00 m2
22.02.2023
229 995,00

Budynki mieszkalno- użytkowe, udział

Raszków, wielkopolskie
363,60 m2
28.02.2023
104 812,50

Nieruchomość zabudowana demem i budynkiem usługowy

Czarna, mazowieckie
550,00 m2
08.02.2023
1 251 156,00

Dom pl. Mickiewicza, Pilica

Pilica, śląskie
124,75 m2
24.02.2023
277 500,00

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

Dom ul. Lipnowska, Maszewo Duże

Maszewo Duże, mazowieckie
120,60 m2
08.02.2023
215 250,00

Przestronny dom na ul. Irzykowskiego

Częstochowa, śląskie
194,07 m2
319 000,00