Dom, 26-720 Teodorów

97 333,33

Teodorów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kościelna 1, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00*

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1246/17,KM 322/12

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowskina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2023 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Teodorów ,26-720 Policzna, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Teodorów, gmina Policzna, powiat zwoleński, województwo mazowieckie obejmująca działkę nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha zabudowaną: murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 61,75 m2, murowanym budynkiem produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 38,14 m2 drewnianą szopą o powierzchni użytkowej 24,52 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą księgę wieczystą

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 146.000,00 zł w tym : Cena wywołania wynosi : 97.333,33 zł

 

Wartość rękojmi : 14.600,00 zł w tym : – wartość zabudowanej działki nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha: 88.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 58.666,67 zł Wartość rękojmi : 8.800,00 zł – grunt działki nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha : 65.000,00 zł – wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,75 m2 : 21.000,00 zł – wartość murowanego budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego o powierzchni użytkowej 38,14 m2 : 2.000,00 zł – wartość niezabudowanej działki nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha : 58.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 38.666,67 zł Wartość rękojmi : 5.800,00 zł

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

97 333,33 zł

Powierzchnia

61.75 m2

Powierzchnia działki

6000 m2

Numer działki

125/1, 125/2

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Teodorów, siedlecki, mazowieckie

Liczba pokoi

2

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, dolnośląskie
2 450,00 m2
2 286 666,67

Dom, 23-302 Zdziłowice Czwarte

Zdziłowice Czwarte, lubelskie
238,60 m2
17.04.2023
157 500,00

Kamienica z dużymi możliwościami

Mikołów, śląskie
341,20 m2
500 000,00

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Szczawno Zdrój, dolnośląskie
341,68 m2
13.03.2023
212 000,00

Dom, 07-440 Wólka Brzezińska

Wólka Brzezińska, mazowieckie
148,30 m2
25.04.2023
223 066,67

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Sulisławice, dolnośląskie
243,31 m2
410 133,33

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Dom dla dużej rodziny

Mikołów, śląskie
130,20 m2
700 000,00