Dom 26-720 Teodorów

97 333,33

Teodorów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 26-700 Zwoleń, ul. Kościelna 1

tel. 486762200,

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1246/17, Km 322/12

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu :18 kwietnia 2023 r. o godzinie 09.20 w sali Sądu Rejonowego w Zwoleniu Wydział Cywilny w Zwoleniu odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej położona w miejscowości Teodorów, gmina Policzna, powiat zwoleński,
województwo mazowieckie obejmująca działkę nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha zabudowaną:
murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 61,75 m2 murowanym budynkiem
produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 38,14 m2
drewnianą szopą o powierzchni użytkowej 24,52 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 125/2 o
powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą księgę wieczystą Kw Nr

Nieruchomość oszacowana jest na łączna kwotę : 146.000,00 zł w tym ;
Cena wywołania wynosi: 97.333,33 zł Wartość rękojmi; 14.600,00 zł
w tym :
– wartość zabudowanej działki nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha: 88.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 58.666,67 zł Wartość rękojmi: 8.800,00 zł
– grunt działki nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha : 65.000,00 zł
– wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,75 m2: 21.000,00 zł
– wartość murowanego budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego o powierzchni użytkowej 38,14 m2 ;
2.000,00 zł
– wartość niezabudowanej działki nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha : 58.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 38.666,67 zł Wartość rękojmi: 5.800,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I 0/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 48 676 22 00.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

97 333,33 zł

Powierzchnia

61.75 m2

Powierzchnia działki

6000 m2

Numer działki

125/2, 125/1

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Teodorów, mazowieckie

Liczba pokoi

2

Stan

do remontu

Media

woda, energia elektryczna

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom 1/2 udziału , Błażowa, ul.3 Maja

Błażowa, podkarpackie
107,42 m2
31.05.2023
148 374,33

Przestronny dom na ul. Irzykowskiego

Częstochowa, śląskie
194,07 m2
309 000,00

Dom, 23-302 Zdziłowice Czwarte

Zdziłowice Czwarte, lubelskie
238,60 m2
17.04.2023
157 500,00

Dom dla dużej rodziny

Mikołów, śląskie
130,20 m2
700 000,00

Dom, 26-720 Teodorów

Teodorów, mazowieckie
61,75 m2
18.04.2023
97 333,33

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, lubelskie
1 520,76 m2
655 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
13.04.2023
364 066,67

4/6 udziału: Dom,ul. Krupińskiego,Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski, śląskie
144,00 m2
12.05.2023
170 666,67

Dom 62-700 Cisew

Cisew, wielkopolskie
799,00 m2
31.03.2023
272 250,00