Dom 26-713 Ostrówka

46 666,67

Ostrówka, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 25-700 Zwoleń, ul. Kościelna 1

tel; 486762200

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1676/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2023 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Ostrówka ,Ostrówka, 26-713 Kazanów, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Ostrówka gmina Kazanów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie obejmującej działki o łącznej powierzchni 0,3500 ha oznaczone nr 144/3 o powierzchni 0,0500 ha i nr 144/4 o powierzchni 0,3000 ha w tym działka nr 144/3 zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 42,76 m2 murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20,40 m2 piwnicą zagłębioną w gruncie o powierzchni 5,60 m2 studnią kopaną blaszanym garażem na płycie betonowej. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 70.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 46.666,67 zł. Wartość rękojmi : 7.000,00 zł wycena poszczególnych działek: działka nr 144/3 o powierzchni 0,0500 ha – zabudowana oszacowana jest na kwotę : 65.300,00 zł. w tym: – wartość gruntu działki nr 144/3:11.000,00 zł – wartość drewnianego budynku mieszkalnego:39.800,00 zł. , – wartość murowanego budynku gospodarczego:6.700,00 zł. , – wartość piwnicy zagłębionej w gruncie : 2.500,00 zł. , – wartość studni kopanej : 3.700,00 zł. , – wartość blaszanego garażu : 1.600,00 zł. cena wywołania wynosi : 43.533,33 zł. Wartość rękojmi : 6.530,00 zł. działka nr 144/4 o powierzchni 0,3000 ha oszacowana jest na kwotę : 4.700,00 zł. w tym: – wartość gruntu działki nr 144/4 o powierzchni 0,3000 ha: 2.900,00 zł. – wartość drzewostanu leśnego: 1.800,00 zł. cena wywołania wynosi : 3.133,33 zł. Wartość rękojmi : 470,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 666,67 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

46 666,67 zł

Powierzchnia

42.76 m2

Powierzchnia działki

3500 m2

Numer działki

144/4,144/,3

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Ostrówka, mazowieckie

Liczba pokoi

1

Media

energia elektryczna, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wczasowy nad morzem

Chłapowo, pomorskie
437,10 m2
720 000,00

Dom ul. Głogowska, Kotla

Kotla, dolnośląskie
74,30 m2
03.04.2023
119 012,00

Dom dla dużej rodziny

Mikołów, śląskie
130,20 m2
700 000,00

Dom ul. Tęczowa, 83-032 Rębielcz

Rębielcz, pomorskie
52,08 m2
06.04.2023
146 000,00

Dom, 97-216 Lipie

Lipie, łódzkie
49,24 m2
18.04.2023
46 301,33

Dom ul. Wodzisławska, Rybnik

Rybnik, śląskie
186,90 m2
18.04.2023
192 526,67

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Dom, Łukawiec, 37-626 Wielkie Oczy

Łukawiec, podkarpackie
62,00 m2
13.04.2023
74 025,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00