Dom, 23-302 Zdziłowice Czwarte

157 500,00

Zdziłowice Czwarte, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 23-300 Janów Lubelski ul. Lubelska 1

tel. 158723660

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 956/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17.04,2023r. o godz. 10.00 w Sądzie
Rejonowym w Janowie Lubelskim 23-300 JANÓW LUBELSKI, ul. J. Zamoyskiego 94, w sali nr 1
odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 1144 o powierzchni 0,1825 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi), , położonej: 23-302 Godziszów, Zdziłowice Czwarte, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW/

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 210 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 157 500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien uiścić rękojmię w kwocie 21.000,00 zł w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Janowie Lubelskim     19 12402757 1111 0000 4006 6251 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia do licytacji nieruchomości może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Wpłatę rękojmi należy poczynić w takim terminie, aby widoczna była ona na wyciągu z rachunku bankowego kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg nieruchomości. Przed rozpoczęciem licytacji wpłacający rękojmię obowiązany jest przedstawić komornikowi oryginał przelewu środków pieniężnych.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły,
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim przy ul. J.
Zamoyskiego 94 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów i budynków (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 265/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

157 500,00 zł

Powierzchnia

238.6 m2

Powierzchnia działki

1800 m2

Numer działki

1144

Data licytacji

17.04.2023

Lokalizacja

Zdziłowice Czwarte, janowski, lubelskie

Liczba pokoi

4

Media

woda, energia elektryczna, szambo

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wolnostojący, Wężyska 66-600 Krosno Odrzańskie

Wężyska, lubuskie
74,71 m2
13.04.2023
67 425,00

4/6 udziału: Dom,ul. Krupińskiego,Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski, śląskie
144,00 m2
12.05.2023
170 666,67

Duża działka z budynkiem biurowym

Komorowo, mazowieckie
532,00 m2
1 165 533,33

Dom Polska Nowa Wieś

Polska Nowa Wieś, opolskie
132,00 m2
14.04.2023
163 050,00

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom, 07-440 Wólka Brzezińska

Wólka Brzezińska, mazowieckie
148,30 m2
25.04.2023
223 066,67

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
28.03.2023
843 110,67

Dom przy ul. Krótkiej ,Grzybno

Grzybno, pomorskie
200,00 m2
20.04.2023
492 450,00

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Szczawno Zdrój, dolnośląskie
341,68 m2
13.03.2023
212 000,00