Budynki produkcyjno-magazynowe

574 333,33

Osiek nad Notecią, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży
Kordian Ostajewski
Kancelaria Komornicza, Rynek 5, Chodzież, 64-800 Chodzież
tel. 61 250 24 06
Sygnatura: km 1761/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/
rozpocznie się

DRUGA licytacja

 

użytkowania wieczystego położonego przy Przemysłowa brak, 89-333 Osiek, dla której V Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Chodzieży w Wyrzysku (adres: ul. Bydgoska 24/89-300, Wyrzysk, 89-300 Wyrzysk) prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2H/0000xxxx/8.

 

 

Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki nr 853/1 oraz 853/2, wraz z prawem własności budynków. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana zlokalizowana jest w Osieku n. Notecią, przy ulicy Przemysłowej i składa się z działek ewidencyjnych nr 853/1 i 853/2, o łącznej powierzchni 1,9897 ha.

 

Działka 853/1 zabudowana jest zespołem budynków produkcyjno-magazynowych wraz z obiektami pomocniczymi oraz silosami. Budynki nie są obecnie użytkowane, część z nich przedstawia pogorszony stan techniczny. Na działce znajduje się także rampa rozładunkowo-załadunkowa oraz dwa dawne zbiorniki ppoż. Teren działki został w części utwardzony płytami betonowymi i wylewką betonową oraz trylinką, w części niezarośnięty- porośnięty roślinnością trawiastą.

 

Działka nr 853/2 zabudowana jest trafostacją.

 

Nieruchomość (stanowiąca obydwie ww. działki gruntu) została ogrodzona płotem betonowym z elementów prefabrykowanych z drutem kolczastym oraz płotem metalowym z wypełnieniem z siatki. Przez teren działek przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem. W otoczeniu znajduje się zabudowa produkcyjna i składowo-magazynowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny kolejowe.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Położenie nieruchomości dobre – tereny o dużym zainwestowaniu, dobry dostęp do komunikacji. W ewidencji gruntów działki oznaczone są jako: grunty rolne zabudowane (Br-RV) – dotyczy działki nr 853/1; tereny przemysłowe (Ba) – dotyczy działki nr 853/5.

 

Nieruchomość jest położona: 89-333 Osiek nad Notecią, Przemysłowa,
Osiek nad Notecią, dla nieruchomości (jak i prawa) Sąd Rejonowy w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z s. w Wyrzysku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2H/00001833/8

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości do dnia 05-12-2089 r.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu……………… o godzinie: 09:00

Suma oszacowania wynosi 861 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 574 333,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 150,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/306/2/PPKR

Cena

574 333,33 zł

Powierzchnia

5250.7 m2

Powierzchnia działki

19900 m2

Numer działki

853/1, 853/2

Lokalizacja

Przemysłowa, Osiek nad Notecią, pilski, wielkopolskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa

Kontakt

Podobne oferty

Obiekt mieszkalno-przemysłowy

Wojska Polskiego, Mrowiny, świdnicki, dolnośląskie
461,63 m2 | działka: 8 564,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
440 666,67

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, świdwiński, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Polna, Węglewice, wieruszowski, łódzkie
2 157,35 m2 | działka: 5 844,00 m2
 
gotowy
1 435 000,00

Zakład przemysłowy- przetwórstwo

Mysłowice, mysłowice, śląskie
13 016,00 m2 | działka: 15 000,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
7 000 000,00

Budynek biurowy i produkcyjny- LICYTACJA

Jesienna, Częstochowa, śląskie
1 450,00 m2 | działka: 1 496,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 11.10.2023
1 094 638,50

Hala magazynowo- biurowa

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
3 346 000,00

Budynki biurowo-produkcyjne LICYTACJA

Sportowa, Stare Polichno, gorzowski, lubelskie
1 086,00 m2 | działka: 2,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
845 333,33

Murowana hala magazynowo- usługowo- biurowa

Daleka, Malbork, malborski, pomorskie
338,83 m2 | działka: 546,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.09.2023
415 275,00

Hala produkcyjno-magazynowa

Jaktorowska, Żyrardów, żyrardowski, mazowieckie
623,80 m2 | działka: 2 081,00 m2
 
do odświeżenia
1 100 000,00