Budynek produkcyjno-biurowy

216 817,02

Saczkowce, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kostrycka

Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce

16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3

GKm 37/20

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

W DNIU 18.01.2023 O GODZINIE 8.30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka w sali nr III, odbędzie się

DRUGA licytacja

 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej:

 

Działka ozn. geod. nr 170 o powierzchni 0,4942 ha zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-produkcyjnym o konstrukcji mieszanej, część administracyjno-socjalna murowana, część produkcyjna o konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni zabudowy 626 m2.

 

Stan techniczno-użytkowy budynku określono jako średni. Na terenie działki usytuowana jest waga wozowa najazdowa betonowa o nośności 60 ton.

Na działce znajdują się dwa kontenery mieszkalne.

Teren ogrodzony, ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych wraz z dwiema bramami przesuwnymi o konstrukcji stalowej, od strony zachodniej, drogi o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 8m, od strony wschodniej drogi o nawierzchni żwirowej, o szerokości 6m.

 

Teren nieruchomości równy, z niewielkim nachyleniu terenu w kierunku północno-wschodnim, kształt regularny prostokątny.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Na nieruchomości znajduje się przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN, na działce usytuowane są trzy słupy linii energetycznej, na dwóch słupach znajdują się transformatory.

 

Położonej pod adresem: 16-123 Kuźnica, Saczkowce, dla której lV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze Bl1S/00037864/6.

 

Suma oszacowania wynosi 325 225,53 zł ( w tym podatek VAT 23% w kwocie 60 814,53zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 817,02zł ( w tym podatek VAT 23% w kwocie 40 543,02 zł)

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 522,55 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 459/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Szczegóły ogłoszenia

Cena

216 817,02 zł

Powierzchnia

626 m2

Powierzchnia działki

4942 m2

Numer działki

170

Data licytacji

18.01.2023

Lokalizacja

Saczkowce, sokólskie, podlaskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

usługowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana bud. użytkowym- magazyn

Świerzenko, pomorskie
1 400,00 m2
93 133,33

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Obiekt mieszkalno-przemysłowy

Mrowiny, dolnośląskie
461,63 m2
440 666,67

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, dolnośląskie
1 850,00 m2
849 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Milicz, dolnośląskie
1 666,00 m2
599 000,00

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00