Budynek mieszkalno- użytkowy

1 871 233,14

Karbowo, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Możliwe nabycie również poza licytacją, zadzwoń tel. 661 740 050

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza nr I w Brodnicy

87-300 Brodnica ul. św. Jakuba 16

tel. (056) 4954961, 4940563

Km 1983/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 nr KW TO1B/00041681/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

 w dniu 12-12-2022r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę
przy ul. Sądowa 5, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

 

położonej : 87-300 Brodnica, Wczasowa 42a, Karbowo,

stanowiącej działka gruntu nr 78/23 o pow. 0,4118 ha, na której zlokalizowany jest budynek usługowy z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 697,10 m2, oraz budynek usługowo-handlowy o pow. użytkowej 313,60 m2. W części usługowej budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe socjalne i sanitarne.

dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00041681/9

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 806 849,71zł z VAT w tym:
– budynek usługowy o pow. 603,80 m2 oszacowano na kwotę 1 378 801 45 zł + VAT 23% w kwocie 317 124,33 zł łącznie tj. kwota oszacowania z VAT – 1 695 925,78 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 130 617, 19 zł z VAT

– część mieszkalna o pow. 93,30 m2 oszacowano na kwotę 213 054,28 zł + VAT 8% w kwocie 17 044,34 zł łącznie tj. kwota oszacowania z VAT – 230 098,62 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 399,08 zł z VAT

– budynek usługowo handlowy o pow. 313,60 m2 oszacowano na kwotę 716 118,14 zł + VAT 23% w kwocie 164 707,17 zł łącznie tj. kwota oszacowania z VAT – 880 825,31 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 587 216,87 zł z VAT

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 280 684,97 zł

Łączna suma wywołania za którą można zakupić nieruchomość wynosi 1 871 233,14 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 12 94841150 0010 1332 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te
stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawy.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 871 233,14 zł

Powierzchnia

1010.3 m2

Data licytacji

12.12.2022

Lokalizacja

Wczasowa, Karbowo, brodnicki, kujawsko-pomorskie

Liczba pięter

1

Stan

gotowy

Media

prąd, woda, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

usługowy, biurowy

Dodatkowe

witryna, parking, duża sala sprzedaży

Kontakt

Podobne oferty

Lokal magazynowo-użytkowy LICYTACJA

Częstochowa, śląskie
966,00 m2
205 066,67

Lokal usługowy w super lokalizacji

Sopot, pomorskie
69,94 m2
1 600 000,00

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Kołobrzeg, zachodniopomorskie
38,60 m2
03.03.2023
310 425,00

Budynek usługowy z podziałem na 3 lokale

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
617,00 m2
1 750 000,00

Budynek handlowo-usługowy pod market

Jastrzębie-Zdrój, śląskie
362,66 m2
615 000,00

Budynek handlowo-usługowy Udział

Gliwice, śląskie
435,60 m2
453 500,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Komorowo, mazowieckie
532,00 m2
1 165 533,33