Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

390 666,67

Jelenia Góra, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Monika Masternak  Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze

Kancelaria Komornicza nr VIII 58-500 Jelenia Góra, ul. Artura Grottgera 15/2 tek: 75 76 460 50, fax: 75 76 460 50, www.komornik-masternak.pl, email: jelenia.gora3@komornik.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze

KM 2272/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Monika Masternak Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2023 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem; ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 118, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-uslugowym, trzykondygnacyjnym o ogólnej powierzchni 400,02 m 2 część usługowa posiada powierzchnię 233,00 m , część mieszkalna posiada 2 powierzchnię 167,02 m 2 położona jest w Jeleniej Górze, ul. St. Grochowiaka , objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00020921/6.
Parter zajmuje część usługową budynku – dawna piekarnia wraz ze sklepem, na wyższych kondygnacjach jest mieszkanie.
Suma oszacowania wynosi 586 000,00zł zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi  390 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
27102021240000810200754069 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją do wglądu w 1 Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt sądowych: I Co 758/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

390 666,67 zł

Powierzchnia

400 m2

Powierzchnia działki

1010 m2

Numer działki

93

Data licytacji

13.03.2023

Lokalizacja

Stanisława Grochowiaka , Jelenia Góra, dolnośląskie

Liczba pokoi

5

Umiejscowienie lokalu

blok

Przeznaczenie lokalu

usługowy

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek handlowo-usługowy z pokojami hotelowymi

Lubliniec, śląskie
924,10 m2
1 590 000,00

Dom w zielonej okolicy, przy jeziorze

Iwno, wielkopolskie
94,00 m2
299 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
19.01.2023
409 575,00

Dom jednorodzinny u podnóża góry

Wałbrzych, dolnośląskie
159,00 m2
253 333,33

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Budynek mieszkalno-magazynowy ,Borki

Borki, lubelskie
80,00 m2
21.02.2023
78 266,67

Dom ul. Lubińska, 59-300 Obora

Obora, dolnośląskie
104,39 m2
22.02.2023
418 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce LICYTACJA

Zielnowo, zachodniopomorskie
153,33 m2
22.03.2023
400 558,00