Budynek mieszkalno-magazynowy ,Borki

78 266,67

Borki, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz
Kancelaria Komornicza nr 1 21-300 Radzyń Podlaski S. Kard. Wyszyńskiego 3A
teł. (0-83)352-26-68 e-mail: radzyn.podlaski@koinomik.pl
WWW. komornik-radzyn.pl
Km 1861/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJE.J LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr NKW; LU1R/00059898/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej na terenie leśnym w msc. Borki przy ul. Parkowej w postaci działki gruntowej nr 167/7 o pow. 0,1723 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalno-magazynowym i budynkiem rozdzielni prądu , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi kgięgę wieczystą o numerze KW LU1R/00059898/5.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 117 400,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 266,67zł, Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.740,00 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym przy w pok. obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nje będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

78 266,67 zł

Powierzchnia

80 m2

Powierzchnia działki

1723 m2

Numer działki

167/7

Data licytacji

21.02.2023

Lokalizacja

Borki, Radzyński, lubelskie

Liczba pokoi

3

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krzeszowice, małopolskie
175,85 m2
22.02.2023
595 194,75

Dom ul. Długa, 41-400 Mysłowice

Mysłowice, śląskie
105,50 m2
24.02.2023
265 116,67

Uroczy dom w spokojnej okolicy – Raciborsko

Raciborsko, mazowieckie
139,18 m2
260 000,00

Dom w zielonej okolicy, przy jeziorze

Iwno, wielkopolskie
94,00 m2
299 000,00

Dom ul. Za Kopcem, Bieruń

Bieruń, śląskie
155,73 m2
21.02.2023
278 933,33

Dom, 34-130 Zebrzydowice

Zebrzydowice, małopolskie
175,65 m2
07.02.2023
539 333,33

Dom, Deptułycze Królewskie – Kolonia

Deptułycze Królewskie - Kolonia, lubelskie
100,00 m2
06.02.2023
123 232,00

Dom ul. Warszawka, Michałowice

ul. Warszawka, Michałowice, małopolskie
128,47 m2
13.03.2023
453 988,50

Dom w Maszkienicach

Maszkienice, małopolskie
66,00 m2
23.02.2023
114 219,33